Usein kysytyt kysymykset

VEDENLÄMMITTIMET

Miksi varoventtiili tiputtaa?
- Varoventtiilin tiputus johtuu veden lämpölaajenemisesta, jolloin varoventtiili toimii niin kuin pitääkin ja päästää ylimääräisen veden pois. Saneerauskohteissa käyttövesiverkoston uusimisen yhteydessä vaihdetaan usein putkia ja venttiileitä. Tällöin uusiintuu myös verkoston yksisuuntaventtiili, jonka kautta paineen nousu on ennen päässyt pakenemaan verkoston muihin osiin. Siksi varoventtiili tiputtaa saneerauskohteissa enemmän kuin ennen. Ks. myös Jäspi-Vedenlämmittimien käyttöohjeen sivu 5.

Kannattaako vedenlämmitin kytkeä pois päältä/tyhjentää lomalle lähtiessä?
- Jos jäätymisvaaraa ei ole, ei vedenlämmitintä tarvitse kytkeä pois päältä. Vedenlämmittimestä vpautuva hukkalämpö pienentää talon muuta lämmitystarvetta, eikä siten lisää lämmityskustannuksia.
- 300 litran vedenlämmittimen sisällön uudelleen lämmittäminen +75 asteeseen maksaa noin 2,5€ (10 snt/kWh).
- Jos jäätymisvaara on olemassa, kannattaa vedenlämmitin tyhjentää varoventtiilin ylivuotoputken kautta (ks. käyttöohje). Nopeampi tyhjennys tapahtuu tulpan 4 kautta.

Kuinka kauan kestää vedenlämmittimen sisällön lämmittäminen esim. +10 asteesta +75 asteeseen?
- Esim. Jäspi VLM 300 S -vedenlämmitin (3 kW, 300 l): 7,5 h.

Miksi vesi ei lämpene?
- Tarkista, ettei kyseessä ole ollut sähkökatkos eikä pää/ryhmäsulakkeiden rikkoutuminen.
- Tarkista, että pistokeliitäntäisissä malleissa pistoke on kytkettynä maadoitettuun pistorasiaa. Muissa malleissa tarkista, että varaajassa (VLM-mallit) tai sähkötaulussa oleva pääkytkin on kytkettynä.
- Tarkista, ettei vedenlämmittimen lämpötilanrajoitin ole lauennut (ks. käyttöohjeen sivu 4).

Miksi vedenlämmitin ei tuota riittävästi käyttövettä?
- Vedenlämmittimen sisällön lämpötilan määrittäminen riippuu paljolti käyttötottumuksista ja siitä, käytetäänkö yösähköä vai jatkuvaa sähkölämmitystä. Legionella-bakteerien syntymisen estämiseksi suositellaan alimmaksi lämpötilaksi vähintään 55 °C. Käytettäessä jatkuvaa sähkölämmitystä, on energiataloudellisesti kannattavinta säätää lämpötila mahdollisimman alas, vähintään 60 °C. Yösähköä käytettäessä kannattaa säätää vedenlämmitin korkeampaan lämpötilaan, esim. 70 °C, jotta lämmintä vettä riittää koko päivän kulutustarpeisiin. Kulutuksen ollessa runsasta, valitaan 80 - 85 °C. Yösähkökäytössä olevan vedenlämmittimen lämmin vesi saattaa loppua illalla kulutuksen ollessa hyvin runsasta. Kulutuspiikin voi helposti tasoittaa ennakoimalla tilanne ja kytkemällä päiväkäyttökytkin sähkökeskuksesta päälle tilapäisesti 2-3 tuntia aikaisemmin. Kulutushuipun jälkeen kytketään taas yökytkin päälle.
- Jos vedenlämmittimen lämpimän veden tuottokyky on laskenut oleellisesti, syynä on mahdollisesti rikkoutunut vastus tai termostaatti, jolloin tulee ottaa yhteys asentajaan.

Miksi vedenlämmitin polttaa sulakkeen useasti?
- Syynä on mahdollisesti rikkoutunut vastus tai termostaatti; ottakaa yhteys asentajaan.

Mikä on varaajan suositeltava lämpötila?
- Ks. yllä riittävän käyttöveden tuottaminen.
- VLM- ja VLS RST -mallien vakiovarustukseen kuuluu termostaattisekoitusventtiili (38-65 °C), jonka avulla esisäädetään verkostoon lähtevän käyttöveden lämpötilaa. Termostaatin säädintä kääntämällä valitaan haluttu esilämpötila. Suosituslämpötila on 55 °C. Säätö tapahtuu siten, että avataan lähilavuaarin vesihana kuumalta puolelta ja lämpömittarin avulla säädetään sekoitusventtiili oikeaan asentoon niin, että verkostoon lähtevän veden lämpötila on vaadittu 55 °C.

Miten valitaan sopiva vedenlämmitin?
- Ks. esim. Jäspi-Vedenlämmittimet -esitteen sivu 8.

ENERGIAVARAAJAT

Miten valitaan puukattilalle sopiva varaaja?
- Varaajakoko on riippuvainen kattilan tehosta. Varaaja kannattaa valita siten, että 2-3,5 h paloaika riittää lämmittämään valitun varaajan. Taulukossa on esitetty kattilan latausaika eri tehoilla (noin-arvot). Sinisellä alueella on suositeltavat paloajat ja varaajakoot.

Varaajan latausaika -taulukko

KESKUSLÄMMITYSKATTILAT

Miksi lämmin vesi ei riitä?
- Syynä voi olla kierukan tai sekoitusventtiilin epäpuhtaus, kattilan alhainen lämpötila tai kulutuksen äkillinen kasvu.

Miksi kattila ei vedä?
- Hormin halkaisija (poikkipinta-ala) tai korkeus on liian pieni/matala.
- Huonot putkiliitokset ja/tai vuotavat luukut.
- Vaakakanavan on oltava mahdollisimman lyhyt ja koko pituudeltaan nouseva.
- Tarkista, että savupiippu on kunnolla eristetty (piipun lämpösäteily huoneilmaan pitkittyy).

Mikä on kattiloiden keskimääräinen käyttöikä?
- Keskimääräinen käyttöikä: 20-25 vuotta.

Sopivatko nykyiset öljylämmityslaitteet bioöljykäyttöön?
- Uudenaikaiset Jäspi-öljykattilat (esim. Jäspi Eco 17/30 Lux) sopivat hyvin myös bioöljypolttoon sellaisinaan.

To see the video, please update your flash player here.