Sähkökattilat

Suora vesikiertoinen sähkölämmitys on kalliimpi, mutta monipuolisempi vaihtoehto kuin suora sähkölämmitys. Vesikeskuslämmityksen etuihin kuuluu, että lämmitysenergian lähdettä voidaan vaihtaa melko helposti ja että eri energianlähteitä voidaan kytkeä rinnakkain.

Jäspi Tehowatti ja Jäspi Ecowatti -sähkökattilat

Uusissa hyvin eristetyissä pientaloissa lämpöhäviöt ja energiankulutus ovat kohtuullisen pieniä. Tällöin on järkevää hankkia lämmityslaitteisto, joka on alkuinvestoinneitaan edullinen ja käyttää sähköä ainoastaan kulloisenkin tarpeen mukaan (Jäspi Tehowatti -sähkökattila). Mikäli alkuinvestointikustannus halutaan pitää pienenä, mutta samalla säilyttää mahdollisuus uusiutuvan energian teknologian hyödyntämiseen (esim. aurinko/lämpöpumppu) sopii lämmityslaitteeksi erinomaisesti monipuolinen Jäspi Ecowatti.

Katso myös Jäspi Tehowatti Air ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä.

To see the video, please update your flash player here.