Sähkö- ja lämpöpumppulämmitys

Sähkölämmitys on helppokäyttöinen ja kustannustehokas lämmitysmuoto

Sähkölämmitys on edelleen uusissa pientaloissa suosituin lämmitysmuoto. Se on helppokäyttöinen, vaivaton
ja kustannustehokas lämmitysmuoto, koska se ei vaadi kalliita investointeja eikä työläitä huoltotoimenpiteitä.

Sähkölämmityksen toteuttamiseen on tarjolla useita vaihtoehtoja. Yleisin ja investointikustannuksiltaan edullisin sähkölämmitysmuoto on suora sähkölämmitys, jossa lämmönjako toteutetaan useimmiten sähköpattereilla tai lattiakaapeleilla. Tällöin käyttövettä varten tarvitaan lämminvesivaraaja, jonka koko ja teho valitaan tarpeen mukaan (Jäspi VLK, VLM ja VLS). Suoran sähkölämmitystalon energiatehokkuutta voidaan helposti parantaa esim. aurinkovedenlämmittimellä (Jäspi Solar 300).

Vesikiertoiseen lämmönjakoon perustuva sähkölämmitys on edellistä kalliimpi, mutta monipuolisempi vaihtoehto. Vesikeskuslämmityksen etuihin kuuluu, että lämmitysenergian lähdettä voidaan vaihtaa melko helposti ja että eri energianlähteitä voidaan kytkeä rinnakkain. Uusissa hyvin eristetyissä pientaloissa lämpöhäviöt ja energiankulutus ovat kohtuullisen pieniä. Tällöin on järkevää hankkia lämmityslaitteisto, joka on alkuinvestoinneitaan edullinen ja käyttää sähköä ainoastaan kulloisenkin tarpeen mukaan (Jäspi Tehowatti -sähkökattila). Mikäli alkuinvestointikustannus halutaan pitää pienenä, mutta samalla säilyttää mahdollisuus uusiutuvan energian teknologian hyödyntämiseen (esim. aurinko/lämpöpumppu) sopii lämmityslaitteeksi erinomaisesti monipuolinen Jäspi Ecowatti.

Perinteinen varaava sähkölämmitysvaihtoehto on aina varteenotettava vaihtoehto, jos edullisempaa tariffisähköä on tarjolla, ja jos lämmitysjärjestelmään on tarkoitus kytkeä useita eri energiamuotoja. Vallitseva yötariffikäytäntö on tulevaisuudessa kehittymässä siten, että edullisempaa tariffisähköä on saatavilla myös päiväaikaan huippukuormien ulkopuolella. Energiavaraajan (Jäspi Sähköovali tai Lämpöakku) kautta toteutettavaan lämmitykseen on helppo kytkeä esimerkiksi puu-, aurinko- tai lämpöpumppulämmitys.

Lämpöpumppu - lämpökerroin tarkoittaa energian säästöä

Lämpöpumpuilla varustetut sähkölämmitystavat ovat yleistyneet viime vuosina nopeasti, koska lämpöpumppu vähentää energiantarvetta. Sähköä (tai muuta energiaa) tarvitaan kuitenkin aina tukilämmitykseen. Lämpöpumppu tulee valita kohteen mukaan.

Lämpöpumpun suosion kasvu suomalaisten kuluttajien keskuudessa on johtunut viime aikoina kallistuneista öljyn ja sähkön hinnoista. Lämpöpumpun tärkein ominaisuus onkin se, että lämpöpumppu synnyttää enemmän lämpöä kuin mitä kompressori kuluttaa. (Verrataan lämpöpumpun lämmön tuotantoa kilowatteina sähkönkulutukseen kilowatteina).

> Jäspi-Lämmityslaitteet -yleisesite

 

Sähkökattilat

Sähkökattilat

Energiavaraajat

Energiavaraajat

Lämpöpumppulämmitys

Lämpöpumput

To see the video, please update your flash player here.