Aurinkolämmitys

Periaatteessa kaikki uusiutuva energia on peräisin auringosta, josta saadaan myös Suomen leveysasteilla yllättävän paljon energiaa. Suomessa aurinkoenergian hyödyntäminen on mahdollista helmikuun alusta marraskuuhun saakka. Meillä aurinkoenergia soveltuukin parhaiten täydentäväksi energiamuodoksi.

Aurinkoenergian aktiivinen hyödyntäminen tapahtuu erilaisten teknisten laitteiden avulla. Aurinkolämpöä saadaan, kun auringon säteily muutetaan lämmöksi aurinkokeräimissä (taso- tai tyhjiöputkikeräimissä), joissa pumpun avulla kierrätetään jäätymätöntä lämmönsiirtoliuosta. Keräimessä lämmenneen nesteen lämpö siirretään lämmönvaihtimen välityksellä lämmönvaraajaan. Aurinkolämpöjärjestelmä kokonaisuudessaan koostuu aurinkokeräimistä, varaajasta, pumppu- ja ohjausyksiköstä sekä putkistosta.

Aurinkolämmitysjärjestelmä voidaan yhdistää kaikkiin päälämmitysmuotoihin.

Tärkeimmät käyttökohteet aurinkolämmölle ovat käyttöveden, huonetilojen ja uima-altaiden lämmitys. Erityisen hyvin se soveltuu sellaisen lämmitysjärjestelmän yhteyteen, jossa on jo vesivaraaja (esimerkiksi puu-, hake- tai varaava sähkölämmitys, Jäspi GTV, Ovali tai Lämpöakku). Aurinkolämpö soveltuu lisälämmönlähteeksi erinomaisesti myös öljylämmitysjärjestelmään (Jäspi Solar Economy). Sähkölämmitteisessä talossa aurinkoenergialla voidaan lämmittää käyttövesi (Jäspi Solar 300).

Aurinkoenergia on erittäin käyttökelpoista myös Suomessa.

Toisin kuin yleensä kuvitellaan, aurinkoenergia on erittäin käyttökelpoista myös Suomessa. Yksi mielikuvan harhauttajista on viileämpi ulkolämpötila, joka ei kuitenkaan suoraan kerro auringosta saatavasta energiasta, sillä auringosta saadaan energiaa myös silloin, kun aurinkoisella ilmalla lämpömittari näyttää pakkaslukemia. Etelä-Suomessa auringon vuosittaiset säteilymäärät ovat samaa suuruusluokkaa kuin Keski-Euroopassa. Auringon säteilyn vuodenaikavaihtelut ovat kuitenkin Suomessa suuremmat ja säteilyenergiasta 90 % saadaan maalis-syyskuun välisenä aikana. Vuodenaikavaihtelut kasvavat vielä pohjoiseen päin mentäessä.

Aurinkolämmöllä voidaan tuottaa jopa 25–35 % lämmitystarpeesta.

Aurinkokerääjät ovat yleensä Suomen ilmaston hyvin kestäviä tasokerääjiä, mutta tarjolla on myös kalliimpia tyhjiökerääjiä (lasiputkikerääjiä), jotka toimivat talvikuukausina energiatehokkaammin.

Yleensä aurinkolämpöä käytetään lämpimän käyttöveden valmistukseen, mutta suurempi hyöty siitä saadaan, jos aurinkokerääjät liitetään myös vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Aurinkolämmöllä voidaan tuottaa noin puolet lämpimän käyttöveden valmistamiseen tarvittavasta energiasta. Jos aurinkokerääjät on kytketty lämmitysjärjestelmään, voidaan aurinkolämmöllä tuottaa jopa 25–35 % lämmitystarpeesta. Matala- ja
passiivienergiataloissa osuus on vieläkin suurempi johtuen pienemmästä lämmitystarpeesta.

Jäspi-Aurinkolaitteet -esite

 

AurinkolämmitysjärjestelmäAurinkoenergia

To see the video, please update your flash player here.