Energiavaraajat

Energiavaraaja lämmön varastointiin

Lämpöä varastoidaan joko kustannussyiden takia (esim. yötariffi ) tai sen vuoksi, että lämmöntuoton teho (esim. aurinko- puu- tai lämpöpumppulämmitys) ja tarvittava teho (esim. käyttöveden tarve) vaihtelevat. Vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä lämpöä varastoidaan lämmityslaitteella energiavaraajan veteen. Energiavaraajassa on tehokas lämmön varastointi- ja purkaustekniikka, ja varaajasta energia kulutetaan kiinteistön tai käyttöveden lämmitykseen.

Energiavaraaja mahdollistaa eri energiamuotojen yhteenkytkemisen ja rinnakkaiskäytön sekä energianlähteen vaihdon

Käytettävästä energianlähteestä tai lämmityksessä sovellettavasta tekniikasta riippumatta vaaditaan nykyaikaisilta lämmityslaitteilta monipuolisuutta, energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Energiavaraajalla on keskeinen rooli nykyaikaisessa lämmitysjärjestelmässä, koska se on energianlähteestä
riippumaton. Se mahdollistaa eri energiamuotojen yhteenkytkemisen ja rinnakkaiskäytön sekä toisaalta energianlähteen vaihdon tulevaisuudessa. Sovellusmahdollisuuksia on monia. Puulämmitykseen liitettynä
energiavaraaja helpottaa ja vähentää lämmitys- ja puhdistustyötä, pellettilämmityksen yhteydessä energiavaraaja taas optimoi polttimen käyntijaksot parantaen näin laitteiston hyötysuhdetta. Energiavaraaja sopii erinomaisesti puskurivaraajaksi myös aurinko- ja lämpöpumppulämmitykseen.

Jäspin energiavaraajamallistosta löytyy sekä uudis- että saneerauskiinteistöön sopiva vaihtoehto

Jäspin laajasta energiavaraajamallistosta löytyy uudis- ja saneerauskiinteistöön sopiva vaihtoehto niin koon kuin tekniikankin osalta. Varaajien eristeenä on korkealuokkainen freoniton polyuretaanieriste. Jäspi-varaajissa on runsaasti yhteitä eri lämmityslaitteiden kytkemistä varten. Varaajiin voidaan asentaa aurinkolämmitys myös jälkikäteen (joko aurinkokierukan tai erillisen Jäspi Solbox -lämmönvaihtimen avulla). Käyttövesi lämmitetään varaajissa käyttövesikierukalla (RST tai Cu).

 

Katso myös energiavaraajien lisävarusteet täältä >

To see the video, please update your flash player here.