Puulämmitys

Puulämmitys on ympäristöystävällinen tapa lämmittää pientaloja.

Puu on polttoaineena uusiutuva, edullinen ja kotimainen energianlähde. Puulämmitys on ympäristöystävällinen ja viime vuosina nopeasti kehittynyt tapa lämmittää pientaloja.

Puulämmityksessä poltettavan puun tulee olla yli vuoden kuivunutta, niin sanottua ylivuotista, jotta puun lämpöenergia saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnetyksi. Liian kostean puun käyttö lisää puulämmityskattilan puhdistustarvetta ja savukaasupäästöjä sekä alentaa kattilan hyötysuhdetta, lisäten
siten puunkulutusta. Puiden polttamisesta seuraa aina vähäinen määrä pienhiukkaspäästöjä, vaikka puu hiilidioksidipäästöjen kannalta onkin neutraali energianlähde.

Jäspi-puukattilamallisto

Jäspi-puukattilamallisto sisältää perinteisen yläpalokattilan (Jäspi 40 YPV) lisäksi erittäin tehokkaat, puuta säästävät ja ympäristöystävälliset käänteispalokattilat (Jäspi Econature ja Ecopuu 25), jotka minimoivat puulämmityksen päästöt. Jäspi-puukattilat liitetään aina lataamaan energiavaraajaa. Varaajan koko määräytyy lämmitettävän kohteen ja käytettävän puukattilan perusteella. Varaaja vähentää lämmitykseen liittyvää työtä ja parantaa lämmitysjärjestelmän energiataloudellisuutta. Varaajaan voidaan liittää myös lämpöpumppu-, aurinko- tai sähkölämmitys tuki- tai rinnakkaislämmitykseksi.

 

Perinteiset puukattilat

Perinteiset puukattilat

Modernit puukattilat

Modernit puukattilat

Yhdistelmäkattilat

Yhdistelmäkattilat

Vaihtopolttokattilat

Vaihtopolttokattilat

To see the video, please update your flash player here.