Pellettilämmitys

Pellettilämmitys on ekologinen ja taloudellinen tapa lämmittää

Pelletit ovat uusiutuvaa kotimaista puuenergiaa, jonka raaka-aineena on useimmiten kutterin- tai sahanpuru. Pelletillä toimivaan vesikiertoiseen keskuslämmitykseen tarvitaan pellettikattila ja –poltin sekä syöttöruuvi ja säiliö. Pellettisäiliöstä pellettirakeet siirtyvät automaattisesti syöttöruuvin kautta pellettipolttimelle, joka lämmittää kattilaa. Poltin käynnistyy ja sammuu kattilan tai polttimen termostaatin ohjaamana.

Kattila lämmittää kiinteistöä joko patteri- tai lattialämmitysverkoston kautta. Käyttövesi lämmitetään kattilassa olevan lämminvesikierukan avulla.

Pellettilämmitykseen soveltuu parhaiten pelletille suunniteltu lämmityskattila

Pellettikattilan suunnittelussa on huomioitu pellettilämmityksen erityispiirteet: biopolttoaineesta syntyvä tuhka, kattilan puhdistustarve ja käyttöveden riittävyys. Jäspi-pellettikattiloiden energialähteenä voidaan helposti käyttää myös bioöljyä, maakaasua tai puuklapeja. Lisäksi kattiloiden vakiovarustukseen kuuluu sähkövastus.

 

Jäspi-Pellettikattilat -esite

Jäspi-Yhdistelmäkattilat -esite

 

Pellettikattilat

Pellettikattilat

Yhdistelmäkattilat

Yhdistelmäkattilat

To see the video, please update your flash player here.